Controlling dispersion in multifunctional metasurfaces  

Jared Sisler,  Wei Ting Chen, Alexander Y. Zhu and Federico Capasso, APL Photonics 5, 056107 (2020)

 

Dielectric multi-momentum meta-transformer in the visible

Lei Jin, Yao-Wei Huang, Zhongwei Jin, Robert C. Devlin, Zhaogang Dong, Shengtao Mei, Menghua Jiang, Wei Ting Chen, Zhun Wei, Hong Liu, Jinghua Teng, Aaron Danner, Xiangping Li, Shumin Xiao, Shuang Zhang, Changyuan Yu, Joel K. W. Yang, Federico Capasso, Cheng-Wei Qiu, Nature communications 10, 4789 (2019)

Matrix Fourier optics enables a compact full-Stokes polarization camera

Noah A Rubin, Gabriele D’Aversa, Paul Chevalier, Zhujun Shi, Wei Ting Chen, Federico Capasso, Science 365, 6448 (2019)

Compact Aberration‐Corrected Spectrometers in the Visible Using Dispersion‐Tailored Metasurfaces

Alexander Y Zhu, Wei Ting Chen, Jared Sisler, Kerolos MA Yousef, Eric Lee, Yao‐Wei Huang, Cheng‐Wei Qiu, Federico Capasso, Advanced Optical Materials 7, 1801144 (2019)

Imaging Performance of Polarization-Insensitive Metalenses

Manuel Decker, Wei Ting Chen, Thomas Nobis, Alexander Y Zhu, Mohammadreza Khorasaninejad, Zameer Bharwani, Federico Capasso, Jörg Petschulat, ACS Photonics 6, 1493-1499 (2019)

A broadband achromatic polarization-insensitive metalens consisting of anisotropic nanostructures

Wei Ting Chen, Alexander Y Zhu, Jared Sisler, Zameer Bharwani, Federico Capasso, Nature communications 10, 355 (2019)

Broadband Achromatic Metasurface-Refractive Optics

Wei Ting Chen, Alexander Y Zhu, Jared Sisler, Yao-Wei Huang, Kerolos MA Yousef, Eric Lee, Cheng-Wei Qiu, Federico Capasso, Nano letters 18, 7801-7808 (2018)

A broadband achromatic metalens for focusing and imaging in the visible

Wei Ting Chen, Alexander Y Zhu, Vyshakh Sanjeev, Mohammadreza Khorasaninejad, Zhujun Shi, Eric Lee, Federico Capasso, Nature Nanotechnology 13, 220-226 (2018)

Single-layer metasurface with controllable multiwavelength functions

Zhujun Shi, Mohammadreza Khorasaninejad, Yao-Wei Huang, Charles Roques-Carmes, Alexander Y Zhu, Wei Ting Chen, Vyshakh Sanjeev, Zhao-Wei Ding, Michele Tamagnone, Kundan Chaudhary, Robert C Devlin, Cheng-Wei Qiu, Federico Capasso, Nano letters 18, 2420-2427 (2018)

Optical anapole metamaterial

Pin Chieh Wu, Chun Yen Liao, Vassili Savinov, Tsung Lin Chung, Wei Ting Chen, Yao-Wei Huang, Pei Ru Wu, Yi-Hao Chen, Ai-Qun Liu, Nikolay I Zheludev, Din Ping Tsai, ACS nano 12, 1920-1927 (2018)

Meta-lens doublet in the visible region

Benedikt Groever, Wei Ting Chen, Federico Capasso, Nano letters 17, 4902-4907 (2017)

Immersion meta-lenses at visible wavelengths for nanoscale imaging

Wei Ting Chen, Alexander Y Zhu, Mohammadreza Khorasaninejad, Zhujun Shi, Vyshakh Sanjeev, Federico Capasso, Nano letters 17, 3188-3194 (2017)

Ultra-compact visible chiral spectrometer with meta-lenses

Alexander Y Zhu, Wei-Ting Chen, Mohammadreza Khorasaninejad, Jaewon Oh, Aun Zaidi, Ishan Mishra, Robert C Devlin, Federico Capasso, APL Photonics 2, 036103 (2017)

Achromatic metalens over 60 nm bandwidth in the visible and metalens with reverse chromatic dispersion

Mohammadreza Khorasaninejad, Zhujun Shi, Alexander Y Zhu, Wei-Ting Chen, Vyshakh Sanjeev, Aun Zaidi, Federico Capasso, Nano letters 17, 1819-1824 (2017)

High‐Operating‐Temperature Direct Ink Writing of Mesoscale Eutectic Architectures

J William Boley, Kundan Chaudhary, Thomas J Ober, Mohammadreza Khorasaninejad, Wei Ting Chen, Erik Hanson, Ashish Kulkarni, Jaewon Oh, Jinwoo Kim, Larry K Aagesen, Alexander Y Zhu, Federico Capasso, Katsuyo Thornton, Paul V Braun, Jennifer A Lewis, Advanced Materials 29, 1604778 (2017)

For publications before 2017, please check my Google Scholar

Journal Publications

PUBLICATIONS

46 journal publications with 6,234 citations, H-index: 34 and i10-index: 45 (last update: 05/23/2020)

Selected Publications
Patents

High performance visible wavelength meta-axicons for generating bessel beams

Wei Ting Chen, Mohammadreza Khorasaninejad, Alexander Yutong Zhu, Jaewon Oh, Robert Charles Devlin, Muhammad Aun Abbas Zaidi, Federico Capasso, US patent, Aug. 2019

Super-dispersive off-axis meta-lenses for high resolution compact spectroscopy

Mohammadreza Khorasaninejad, Federico Capasso, Wei Ting Chen, Jaewon Oh, US patent, May. 2019

 

Meta-lenses for sub-wavelength resolution imaging

Federico Capasso, Wei Ting Chen, Robert Charles Devlin, Mohammadreza Khorasaninejad, Jaewon Oh, ZHU Alexander, Charles Roques-carmes, Ishan Mishra, US patent, May. 2019

Achromatic metalens and metalens with reverse chromatic dispersion

Mohammadreza Khorasaninejad, Shi Zhujun, Alexander Y Zhu, Wei Ting Chen, Vyshakh Sanjeev, Federico Capasso, US patent, Aug. 2018

Plasmonic multicolor meta-hologram

Din Ping Tsai, Yao-Wei Huang, Wei Ting Chen, Chih-Ming Wang, US patent, March. 2017